med anledning av prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet

Motion 2020/21:4091 
av Arman Teimouri m.fl. (L)  
Motion till riksdagen
2020/21:4091
av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden med den ändringen att det bör klargöras att larm om 2021-06-09

Related Posts

Leave a Reply