Day

augusti 26, 2021
Skriftlig fråga 2020/21:2668  Arman Teimouri (L)   Fråga 2020/21:2668 Arbetsförmedlingens fokus på diskrimineringsgrunder av Arman Teimouri L till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Enligt granskningsrapporten Arbetssökande över 55 år regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar är en av Riksrevisionens slutsatser att Arbetsförmedlingen fokuserar 2021-04-28
Read More
Skriftlig fråga 2020/21:2805  Arman Teimouri (L)   Fråga 2020/21:2805 Långtidsarbetslöshet bland äldre av Arman Teimouri L till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Enligt statistik från SCB steg arbetslösheten i åldersgruppen 55 till 64 år med 4 procentenheter mellan januari 2020 och januari 2021. Siffrorna bör tolkas med försiktighet till följd av att SCB:s statistik 2021-05-11
Read More
Skriftlig fråga 2020/21:2976  Arman Teimouri (L)   Fråga 2020/21:2976 Hbtqi-personers rättigheter av Arman Teimouri L till Statsrådet Märta Stenevi MP I samband med IDAHOBIT-dagen den 17 maj släppte ILGA-Europa sin årliga Rainbow Europe Map Index, en lista med poängbedömningar av länders lagar och regler kring hbtqi-personers rättigheter. Ingen munter läsning för Sverige. 2021-05-25
Read More
Motion 2020/21:4091  av Arman Teimouri m.fl. (L)   Motion till riksdagen 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden med den ändringen att det bör klargöras att larm om 2021-06-09
Read More
Skriftlig fråga 2020/21:3256  Arman Teimouri (L)   Fråga 2020/21:3256 Rättssäkra beslut från Försäkringskassan av Arman Teimouri L till Socialminister Lena Hallengren S SVT:s granskning av nära 1 000 domar vid Sveriges förvaltningsrätter från juli 2019 till april 2021 visar att Försäkringskassan får bakläxa av domstolarna i 23 procent av alla överklagade ärenden när det 2021-06-16
Read More
Skriftlig fråga 2020/21:3231  Arman Teimouri (L)   Fråga 2020/21:3231 Hbtqi-personers mänskliga rättigheter i Ungern av Arman Teimouri L till Utrikesminister Ann Linde S Ungern är ett av EU:s mest hbtqi-fientliga länder. Den internationella hbtqi-organisationen ILGA rankade år 2021 Ungern på plats 18 av EU:s 27 medlemsstater. ILGA:s rankning baseras på beräkning av procentpoäng 2021-06-16
Read More