Värmländsk liberal riksdagsledamot

Arman Teimouri

Lär känna mig

Om Arman

Uppdrag

Jag kommer från Värmland och är sedan valet 2018 riksdagsledamot för Liberalerna. Jag är ledamot i näringsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation. Jag är även ersättare i trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Jag är Liberalernas energi- och näringspolitiska talesperson.

Bakgrund

Jag är född 1980 i Teheran, Iran. Min familj flydde landet under kriget mellan Iran och Irak och hamnade i Sverige 1986. Jag är uppväxt i småländska Vaggeryd men flyttade till Värmland och Karlstad år 2000.

Jag är diplomerad vid Berghs School of Communication i Stockholm och har även studerat franska och konsthistoria vid Université catholique de l’Ouest i Angers, Frankrike. Jag har även studerat vissa kurser vid Karlstads universitet.

Jag har ägt och drivit flera bolag, framför allt inom PR och reklam. Mina första två företag var UF-företag. Det ena bolaget arbetade med att producera webbsidor och det andra sålde annonser i PowerPoint-presentationer. Men det bolag som kom att bli min inkörsport till att bli företagare var ett förlag för gratismagasinet Hot Coffee. Jag startade det tillsammans med några vänner efter att jag hade jobbat som chefredaktör för dåvarande studenttidningen Citrus vid Karlstad studentkår. Magasinet kom att bli landets första livsstilsmagasin för studenter. Det nationella magasinet kom ut i 100’000 exemplar på landets alla universitet och högskolor. Bolaget gjordes senare om till att arbeta med reklam, event och webb. Jag har även stor erfarenhet av e-handel.

Jag arbetade med eurokampanjen 2003, som regional samordnare för Stiftelsen Sverige i Europa. Jag har även arbetat med telefonundersökningar och som reporter och nyhetsankare på Sveriges Radio Värmland. År 2014 lämnade jag, efter drygt tio år, den större delen av mitt företagsengagemang för att börja arbeta på Länsstyrelsen Värmland. På Länsstyrelsen arbetade jag under två år nära landshövding Kenneth Johansson med ledningskommunikation.

Jag är numera tjänstledig från min tjänst på Visit Karlstad AB som kommunikationschef. Visit Karlstad ska genom affärsmässig drift av Karlstad CCC och hög marknadsnärvaro, utveckla Karlstad till en lönsam mötesplats för såväl mötesarrangörer som Karlstads intressenter.

Andra uppdrag

Jag sitter i Allmänna reklamationsnämndens insynsråd, vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge ARN:s chef råd. Jag ingår även i den parlamentariska referensgrupp som ska bistå utredningen med de frågor som omfattas av Spelmarknadsutredningens tilläggsdirektiv. Jag sitter även i Communicares styrelse.

Jag har tidigare varit styrelseordförande i Handelskammaren Värmlands lokalförening i Karlstad, styrelseledamot i Brigadmuseum i Karlstad och även varit rådgivare i Tillväxmotor. Det var ett Värmländskt projekt som arbetade med att öka tillväxt och sysselsättning i små och medelstora företag, genom att tillföra externa kompetenser med olika perspektiv.

Tidigare politiska uppdrag

Jag har haft flera kommunalpolitiska uppdrag. Efter valet 2006 blev jag invald som ledamot i Karlstad kommunfullmäktige. Jag var då även ledamot i Kommunfullmäktigeberedningen och Valberedningen, samt suppleant i Mariebergsskogens styrelse. Jag var även nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Jag bodde även under två år i Sundbybergs kommun och var där aktiv som ledamot i Valnämnden och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Jag har idag ett förordnande som vigselförrättare.

Varför jag blev liberal

Därför Liberalerna

Därför Liberalerna

Jag är liberal och tror på liberala värderingar och idéer. I det stora hela tycker jag att liberal politik gör gott för både demokrati, rättvisa, feminism och jämställdhet, som för ekonomin, både här hemma och i resten av världen. Livet ska inte vara ett lotteri. Du ska ha möjlighet och frihet att göra det du vill.[/caption]Jag kommer därför alltid att kämpa för ett fortsatt öppet, utvecklande och inkluderande samhälle. Vi behöver skapa fler jobb genom bättre företagsvillkor, stärka polisen och det lokala trygghetsarbetet och ha en generös och human flyktingpolitik med genomtänkt integrationsarbete.

Besök liberalerna.se för mer information.

Sveriges klimatparti

Sverige behöver en ny, modern klimatpolitik. Allt för länge har klimatpolitiken präglats av gamla lösningar och känslor framför forskning och framsteg.

Vi vill:

  • RENSA ATMOSFÄREN FRÅN KOLDIOXID genom att införa en lagringspeng som ger den som fångar in och lagrar koldioxid betalt, samtidigt som det blir dyrare att släppa ut.
  • FASA UT FOSSILA BRÄNSLEN genom att elektrifiera Sverige med satsningar på elmotorvägar och laddinfrastruktur.
  • INVESTERA I NY TEKNIK genom att göra det billigare för företag att satsa på forskning och stötta utvecklingen av exempelvis elflyg och nästa generations kärnkraft.

Energipolitik för klimatet

Vi har stora utmaningar för att klara klimatomställningen, där mer el är en nyckelfaktor. Elbilar, elektrifiering av godstrafik och industrins omställning till fossilfri produktion innebär att behovet ökar kraftigt. Jag saknar långsiktighet när det gäller svensk energipolitik och tyvärr agerar politiken allt för ofta i stuprör. Energipolitiken är komplex men den måste utgå från att stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som den ska vara ett verktyg för att klara klimatomställningen. Kärnkraft har därför en central roll för att nå målen för minskade utsläpp och är avgörande för elsystemets förmåga att leverera pålitlig och fossilfri el. Vi måste därför vara tekniknyfikna och se möjligheterna med framtida generationers kärnkraft.

Vi har även en kapacitetsbrist som måste hanteras både akut här och nu, men politiken behöver också skapa långsiktiga förutsättningar. Samtidigt behöver vi se vilka behov industrin har och hur vi kan stötta dem i det arbetet. Sverige behöver dessutom sätta på sig ledartröjan när det gäller innovationer för energilagring men också se över regelverk och skattesystemet. Vi behöver framför allt vara överens över partigränserna om att politiken ska vara en möjliggörare för att klara klimatomställningen och stärka vår konkurrenskraft.

Näringspolitik för hela Sverige

Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas och arbetsrätten moderniseras och anpassas till småföretagare. Bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling behövs i hela landet.

Vi vill bland annat:

  • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen och danstillståndet
  • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam upphandlingsplattform
  • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
  • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
  • Modernisera arbetsrätten
  • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet
Följ mitt arbete i riksdagen

Sagt & Gjort

Här hittar du ett axplock på vad jag har sagt och gjort i riksdagen (klicka här för komplett lista). Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren.

Kontakta mig

Arman Teimouri
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Tfn: +46 (0)8 – 786 40 00