Värmländsk liberal riksdagskandidat

Arman Teimouri

Lär känna mig

Om Arman

Här kan du kryssa mig

Jag kandiderar både till riksdag, kommunfullmäktige i Karlstad och regionfullmäktige i Värmland.

Riksdag
Jag toppar Liberalernas riksdagslista i Värmland, kryssa mig gärna! Du som bor utanför Värmland kan också kryssa mig på Liberalernas rikslista, plats nummer 15. Fråga gärna efter den valsedeln när du träffar liberaler på stan.

Kommunfullmäktige
Jag kandiderar även till kommunfullmäktige i Karlstad – där finner du mig på plats nummer 3.

Regionfullmäktige
Jag kandiderar även till regionfullmäktige i Värmland – där finner du mig på plats nummer 29.

Bakgrund

Jag är född 1980 i Teheran, Iran. Min familj flydde landet under kriget mellan Iran och Irak och hamnade i Sverige 1986. Jag är uppväxt i småländska Vaggeryd men flyttade till Värmland och Karlstad år 2000.

Jag är diplomerad vid Berghs School of Communication i Stockholm och har även studerat franska och konsthistoria vid Université catholique de l’Ouest i Angers, Frankrike. Jag har även studerat vissa kurser vid Karlstads universitet.

Jag har ägt och drivit flera bolag, framför allt inom PR och reklam. Mina första två företag var UF-företag. Det ena bolaget arbetade med att producera webbsidor och det andra sålde annonser i PowerPoint-presentationer. Men det bolag som kom att bli min inkörsport till att bli företagare var ett förlag för gratismagasinet Hot Coffee. Jag startade det tillsammans med några vänner efter att jag hade jobbat som chefredaktör för dåvarande studenttidningen Citrus vid Karlstad studentkår. Magasinet kom att bli landets första livsstilsmagasin för studenter. Det nationella magasinet kom ut i 100’000 exemplar på landets alla universitet och högskolor. Bolaget gjordes senare om till att arbeta med reklam, event och webb. Jag har även stor erfarenhet av e-handel.

Jag arbetade med eurokampanjen 2003, som regional samordnare för Stiftelsen Sverige i Europa. Jag har även arbetat med telefonundersökningar och som reporter och nyhetsankare på Sveriges Radio Värmland. År 2014 lämnade jag, efter drygt tio år, den större delen av mitt företagsengagemang för att börja arbeta på Länsstyrelsen Värmland. På Länsstyrelsen arbetade jag under två år nära landshövding Kenneth Johansson med ledningskommunikation.

Jag är numera tjänstledig från min tjänst på Visit Karlstad AB som kommunikationschef. Visit Karlstad ska genom affärsmässig drift av Karlstad CCC och hög marknadsnärvaro, utveckla Karlstad till en lönsam mötesplats för såväl mötesarrangörer som Karlstads intressenter.

Politiska uppdrag idag

Jag kommer från Värmland och är sedan valet 2018 riksdagsledamot för Liberalerna. Jag är ledamot i näringsutskottet och i Nordiska rådets svenska delegation. Jag är Liberalernas energi- och näringspolitiska talesperson. Jag har tidigare varit ledamot och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och var under den perioden Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Tidigare politiska uppdrag

Jag har haft flera kommunalpolitiska uppdrag. Efter valet 2006 blev jag invald som ledamot i Karlstad kommunfullmäktige. Jag var då även ledamot i Kommunfullmäktigeberedningen och Valberedningen, samt suppleant i Mariebergsskogens styrelse. Jag var även nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige. Jag bodde även under två år i Sundbybergs kommun och var där aktiv som ledamot i Valnämnden och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Jag har idag ett förordnande som vigselförrättare.

Andra uppdrag

Jag sitter i Allmänna reklamationsnämndens insynsråd, vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge ARN:s chef råd. Jag är ordförande i Liab Liberal Information som är ägarbolaget till tidningen NU. Jag sitter även i Communicares styrelse.

Jag ingick tidigare i den parlamentariska referensgrupp som bistod utredningen med de frågor som omfattas av Spelmarknadsutredningens tilläggsdirektiv. Jag har tidigare varit styrelseordförande i Handelskammaren Värmlands lokalförening i Karlstad, styrelseledamot i Brigadmuseum i Karlstad och även varit rådgivare i Tillväxmotor. Det var ett Värmländskt projekt som arbetade med att öka tillväxt och sysselsättning i små och medelstora företag, genom att tillföra externa kompetenser med olika perspektiv.

Varför jag blev liberal

Därför Liberalerna

Därför Liberalerna

Jag är liberal och tror på liberala värderingar och idéer. I det stora hela tycker jag att liberal politik gör gott för både demokrati, rättvisa, feminism och jämställdhet, som för ekonomin, både här hemma och i resten av världen. Livet ska inte vara ett lotteri. Du ska ha möjlighet och frihet att göra det du vill.

Ska vi klara av våra klimatutmaningar och stärka svensk konkurrenskraft krävs ett omtag av regeringens misslyckade energipolitik. Samma gäller näringslivet där regeringen vill på olika sätt bestraffar företagande – bland annat genom höjda skatter och införande av vinstförbud för olika branscher. När vi nu ska omstarta Sverige efter pandemin är det genom att företagare vågar anställa, investera och har framtidstro.

Besök liberalerna.se för mer information.

Ny energi för Sverige

Sverige behöver en ny energipolitik. Vi skulle kunna bli den första klimatneutrala välfärdsnationen. Men då behövs alla fossilfria energislag – både vind och kärnkraft.

Produktionen, distributionen och användningen av el kommer att behöva fördubblas inom 20 år. För att vi ska klara klimatomställningen och för att industrin ska kunna utvecklas behöver energipolitiken förändras i grunden. Elproduktion av olika slag behöver byggas ut i balans samtidigt som elnätet stärks. Elen måste alltid fungera. Alla måste få den el de behöver.

Läs mer här om vad vi vill göra för att sänka elpriserna i Sverige. Här kan du läsa mer om varför vi värnar kärnkraften. Den är planerbar, fossilfri och kan byggas ut i stor skala. Vi behöver den.

Näringspolitik för hela Sverige

Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas och arbetsrätten moderniseras och anpassas till småföretagare. Bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling behövs i hela landet.

Vi vill bland annat:

 • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen och danstillståndet
 • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam upphandlingsplattform
 • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
 • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
 • Modernisera arbetsrätten
 • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

Att kunna försörja sig själv är frihet

Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Idag är det alldeles för svårt att komma in på svensk arbetsmarknad, särskilt för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar. Liberalerna vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb.

Vår politik:

 • Inträdesjobb öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler
 • Ökad trygghet för arbetssökande genom allmän a-kassa
 • Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden
 • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT
 • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet
 • Rätten att behålla sin anställning högre upp i åldern
 • Förbättra kvinnors möjligheter till företagsamhet
 • Lätta på regelbördan för småföretagare

Sveriges klimatparti

Sverige behöver en ny, modern klimatpolitik. Allt för länge har klimatpolitiken präglats av gamla lösningar och känslor framför forskning och framsteg.

Vi vill:

 • RENSA ATMOSFÄREN FRÅN KOLDIOXID genom att införa en lagringspeng som ger den som fångar in och lagrar koldioxid betalt, samtidigt som det blir dyrare att släppa ut.
 • FASA UT FOSSILA BRÄNSLEN genom att elektrifiera Sverige med satsningar på elmotorvägar och laddinfrastruktur.
 • INVESTERA I NY TEKNIK genom att göra det billigare för företag att satsa på forskning och stötta utvecklingen av exempelvis elflyg och nästa generations kärnkraft.
Följ mitt arbete i riksdagen

Sagt & Gjort

Här hittar du ett axplock på vad jag har sagt och gjort i riksdagen (klicka här för komplett lista). Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren.

Kontakta mig

Arman Teimouri
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Tfn: +46 (0)8 – 786 40 00